2020 Entegre Raporumuz Yayımlandı


İlk defa yayınlanan Ulusoy Un 2020 Entegre Raporu, şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin performansını, entegre bir bakış açısıyla sunmaktadır. Rapor içerisinde gereken yerlerde önceki yıllara ait verilere de yer verilmektedir.

Raporun oluşturulmasında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesinden faydalanılmış olup, IIRC tarafından önerilen sermaye ögeleri sınıflandırmasından da yararlanılmıştır. Rapor kapsamındaki öncelikli konular belirlenirken IIRC’nin “Önemlilik” kılavuz ilkesi ve GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları’nın “Önceliklendirme” prensipleri kılavuz olarak alınmıştır.

Ulusoy Un 2020 Entegre Raporu hakkında tüm görüş ve önerilerinizi yatirimci@ulusoyun.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Türkçe versiyonu için tıklayınız

İngilizce versiyonu için tıklayınız