Sermayemiz

Kayıtlı Sermaye Tavanı         422.500.000 TL
   
Çıkarılmış Sermaye 190.970.000 TL