ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kısaca “Ulusoy Un”) tarafından, ulusoyun.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 
İşbu Sözleşmenin konusu, tarafınıza (kısaca “Üye”) web sitesinde sunulan ürünlerin elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanması, internet ortamında farklı iletişim servislerinin (oylama, e-bülten isteme, indirim ve promosyonlardan haberdar olma) sunulması ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Tarafınız, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, internet sitesinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin Ulusoy Un tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmektesiniz. 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI 

• Ulusoyun.com.tr ’a üye olmak istiyorsanız, öncelikle kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir. 

• Bu durum, Ulusoy Un Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Üye, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren Ulusoy Un Sanal Mağazası Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. 

• İşbu sözleşme örneğine her zaman internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. 

• Ulusoyun.com.tr, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir. 

• Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

• Ulusoy Un, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

• Ulusoy Un’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Ulusoy Un'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

• Ulusoyun.com.tr sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Ulusoyun.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz ulusoyun.com.tr bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

• Ulusoyun.com.tr, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla ve şirketlerle kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. 

• Ulusoyun.com.tr, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır 

• Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Ulusoyun.com.tr müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Ulusoyun.com.tr ifa yardımcıları ile paylaşılabilmektedir. 

• Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Ulusoy Un personeli dışında başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. 

• Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Ulusoyun.com.tr veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Ulusoyun.com.tr arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

• Üye, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir. 

• Üyelerimizin kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünü okuyunuz. 

• Ulusoyun.com.tr’de ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3. şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir. 

• Üye, herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterse, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilir ve ileti alımını reddedebilir. 

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye, Ulusoy Un Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Ulusoy Un Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Ulusoy Un’na ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, Ulusoy Un Sanal Mağazası servislerinin kullanımı sırasında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve aykırılık halinde Ulusoy Un’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Üyenin iletişim veya kişisel bilgi değişikliği olması durumunda Ulusoy Unna bildirmekle yükümlüdür.Üye, Ulusoy Un Sanal Mağazası’nda sunulan hizmetlere Ulusoy Un tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Ulusoy Un’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul ve beyan eder.

Üye, Ulusoy Un Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kendi sorumluluğunda olduğunu, buların bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı Ulusoy Un’ndan tazminat talep etmemeyi, Ulusoy Un’ndan izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Ulusoy Un’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Ulusoy Un’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Ulusoy Un’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul ve beyan eder.

Üye, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Ulusoy Un adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişi tarafından yetkilendirildiğine dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

ULUSOY UN'A VERİLEN YETKİLER


• Ulusoy Un herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 

• Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Ulusoy Un’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

• Üye tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Ulusoy Un tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. 

• Ulusoy Un Üye’nin kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. 

• Ulusoy Un kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm mali ve manevi hakların tek sahibidir. 

• Ulusoy Un’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır. Ulusoy Un stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. 

• Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Ulusoy Un stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. 

• Ulusoy Un diğer üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz. 

• Ulusoy Un Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Ulusoy Un ’ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde Ulusoy Un hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. 

• Ulusoy Un, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Ulusoy Un sorumlu değildir. 

• Ulusoy Un, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. Ulusoy Un Sanal Mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. 

• Ulusoy Un Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 

VERGİLENDİRME
Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirilecek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler Ulusoy Un sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.

ÜRÜN TESLİMATI
Satın alınan ürün veya ürünlerin teslimatını karşılayan kargo bedeli, üye tarafından karşılanır.Sipariş mümkün olan en kısa süre içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Belirtilen adresin yanlış/ eksik olmasından kaynaklanan veya kargo firması tarafından kaynaklanan gecikmelerden Ulusoy Un sorumlu değildir.

Sevkiyat sırasında zarar gördüğü düşünülen paketlerin teslim alındığı firma yetkilisi önünde açıp kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturularak ürün teslim alınmamalıdır. Tutanak tutturulmaması durumunda, ALICI ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş sayılmaktadır. 

ÜRÜN İADESİ
Ürün iadesi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

ULUSOY UN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Ulusoy Un’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. maddesi maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye, Ulusoy Un kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

FERAGAT
Ulusoy Un’nın Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

UYGULACAK HÜKÜMLER
İşbu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK
Üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ulusoy Un tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ulusoy Un üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.