MADDE-1. TARAFLAR

1.1. ÖDEMEYİ ALAN:

UNVANI               : ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş..
ADRESİ                 : Atatürk Bulvarı No:180/1 Tekkeköy SAMSUN 
TEL                        : 0362 266 9090
FAX                       : 0362 266 9094

1.2. ÖDEMEYİ YAPAN:

ADI/SOYADI/UNVANI       : 
ADRESİ                                : 
TEL                                       : 
E-MAIL                                : 


MADDE-2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ÖDEMEYİ YAPAN’ın ÖDEMEYİ ALAN’a ait www.ulusoyun.com.tr  internet sitesinden elektronik ortamda ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş..’ne olan borcuna karşılık yapmış olduğu ödeme ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE-3. SÖZLEŞME KONUSU ÖDEME

3.1_________________ ₺ tutarlı ödeme________________  ile gerçekleşmiştir.

3.2. Ödeme Şekli :  
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3.3. Diğer yandan vadeli ödemelerin sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, buna ilişkin ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş..’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. İade Prosedürü:

a. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda veya  Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartı ödemesi taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ÖDEMEYİ YAPAN ödemeyi kaç taksit ile gerçekleştirdiyse Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ULUSOY UN bankaya bedelin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına  iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ÖDEMEYİ YAPAN’ın ödeme iptaline kadar  ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile gerçekleşmiş ödemelerin iadesi durumunda ULUSOY UN, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani ULUSOY UN, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani ULUSOY UN ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ÖDEMEYİ YAPAN’a nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ULUSOY UN’in bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ÖDEMEYİ YAPAN, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

MADDE-4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ÖDEMEYİ YAPAN, www.ulusoyun.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ödemenin temel nitelikleri ve ödeme şekli ile ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 ÖDEMEYİ YAPAN, iş bu ödemeyi başkasına ait bir kredi kartı ile ve kredi kartı sahibinin rızası hilafına yapması neticesinde ilgili banka veya finans kuruluşun bedeli ULUSOY UN’A ödememesi halinde, ÖDEMEYİ YAPAN bu bedeli derhal ve defaten ULUSOY UN’A ödemeyi taahhüt eder.

MADDE-5. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ÖDEMEYİ YAPAN’ın veya ÖDEMEYİ ALAN’ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Ödemenin gerçekleşmesi durumunda ÖDEMEYİ YAPAN işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI                                  : ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş..
ÖDEMEYİ YAPAN              :  
Tarih                                    :