TR

Ulusoy Un Şirketler Topluluğu, dürüstlük, verimlilik, ekip ruhu, gelişim ve sorumluluk ilkelerini temel alan bir kuruluştur. Bu değerler, çalışma şeklimize yön veren ve paydaşlarımıza olan taahhütlerimizi yerine getirmemizi sağlayan temel prensiplerimizdir.

Dürüstlük: Topluluğumuz iş etiği ve dürüstlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde şeffaflık, adalet, açık iletişim esastır.

Verimlilik: Verimlilik, iş süreçlerimizin temelidir. Sürekli iyileştirme ve en iyi uygulamaları benimseyerek, kaynakları etkin bir şekilde kullanırız. Müşteri memnuniyetini artırmak ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek için sürekli olarak iş süreçlerimizi optimize ederiz.

Ekip Ruhu: Paydaşlarımız, güçlü bir ekip ruhuyla bir araya gelmiş bir ailedir. İş birliği, dayanışma ve birbirimize destek olma kültürümüz, başarılarımızın temelini oluşturur. Ekip ruhu, her bir çalışanımızın değerli katkılarını bir araya getirerek büyümemizi sağlar.

Gelişim: Gelişim, şirket kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimine önem verir, sürekli öğrenmeyi teşvik eder ve inovasyonu destekleriz. Hem bireyler hem de şirket olarak sürekli olarak ilerlemeyi hedefleriz.

Sorumluluk: Topluma ve çevreye karşı sorumluluk duygusuyla sürdürülebilirlik ilkelerini benimseriz, çevresel etkileri en aza indirme ve topluma katkı sağlama sorumluluğunu taşırız. Toplumumuza ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğun farkındayız.

Ulusoy Un Şirketler Topluluğu olarak, bu değerlerle donanmış bir iş ortamında yer almanın gururuyla paydaşlarımıza olan taahhütlerimizi yerine getirirken, dürüstlük, verimlilik, ekip ruhu, gelişim ve sorumluluk ilkelerini her an ön planda tutarız.